Dinh Độc Lập

Toà kiến trúc là công trình nổi bật cho kiến trúc Việt Nam hiện đại. Ngày nay, toà nhà trở thành góc bảo tàng trầm tịch, những boongke trú ẩn được giữ nguyên vẹn, với đài liên lạc từ thời Xô Viết và bản đồ chiến tranh còn in trên vách. Bước vào Dinh Độc Lập như một lần bạn bước vào bí ẩn sâu kín trong lòng của một thời đại lịch sử đã xa.

Đặt phòng Gửi yêu cầu
Đóng lại
Đóng lại
Đóng lại
Đóng lại