Bitexco大厦 – Trung tâm tài chính Bitexco

Things to do

登上西贡市的最高建筑Bitexco大厦的第49层,在观景台一览整个城市的美景。或安静地坐在更高的餐厅和酒吧里,放松身心,俯瞰城市的各种地标建筑。

Reservation Enquiry
Close
Close
Close
Close